Tica Smart Silicone Sealant

 • Vietnamese
 • English
Search
Close this search box.
VN/EN

Tica Smart
Silicone Sealant

Tica Smart Silicone Sealant là chất trám gốc silicone với đặc tính thông minh, siêu bám dính. Tica Silicone tập trung vào 5 dòng sản phẩm chính, mỗi dòng có những đặc tính ưu trội chuyên biệt phù hợp và hiệu quả trên các vật liệu khác nhau góp phần kiến tạo nên những công trình bền vững & hạnh phúc. 

 • Tica Acrylic T100: Keo trám trên mọi chất liệu
 • Tica Silicone T200: Keo trám đa năng
 • Tica Silicone T300: Keo trám đặc dụng chịu nước 
 • Tica Silicone T500: Keo trám cao cấp ngoài trời 
 • Tica Silicone T600: Keo trám cao cấp chống ẩm mốc 

Tica Smart
Silicone Sealant

Tica Smart Silicone Sealant là chất trám gốc silicone với đặc tính thông minh, siêu bám dính. Tica Silicone tập trung vào 5 dòng sản phẩm chính, mỗi dòng có những đặc tính ưu trội chuyên biệt phù hợp và hiệu quả trên các vật liệu khác nhau góp phần kiến tạo nên những công trình bền vững & hạnh phúc. 

 • Tica Acrylic T100: Keo trám trên mọi chất liệu
 • Tica Silicone T200: Keo trám đa năng
 • Tica Silicone T300: Keo trám đặc dụng chịu nước 
 • Tica Silicone T500: Keo trám cao cấp ngoài trời 
 • Tica Silicone T600: Keo trám cao cấp chống ẩm mốc 

Hệ Thống Sản Phẩm